OBJECTIU

La Xarxa d’R+D+I Marítima de Catalunya (Catalan Network for Blue Innovation) BlueNetCat, té per objectiu crear un ecosistema interdisciplinari de transferència i innovació, i ser un pont amb la quàdruple hèlix per millorar la competitivitat del sector de la innovació en Economia Blava a Catalunya.


 EN QUÈ CREIEM?

Creiem en la necessitat d’establir ponts entre el món de la recerca i la societat (quàdruple hèlix) per transferir coneixements i, junts, treballar per tenir un món més SOSTENIBLE i RESPECTUÓS amb el nostre mar.

 

grups de recerca
institucions
persones

PRINCIPIS DE LA XARXA