El creixement o economia blava és una estratègia a llarg termini de suport al creixement sostenible dels sectors marí i marítim.

L'ECONOMIA BLAVA REPRESENTA

5,4 milions de llocs de treball

500.000 milions d’euros a l’any

ÀMBITS DE TREBALL

PESCA

.

AQÜICULTURA

.

TURISME I ACTIVITATS MARITIM-RECREATIVES I ESPORTIVES

ENGINYERIA MARÍTIMA

.

BIOTECNOLOGIA MARINA

.

CONSERVACIÓ DE RECURSOS NATURALS

CULTURA MARINA

.

RISCOS NATURALS

.

CANVI CLIMÀTIC