Blue.biotech – Awareness Days – Workshop Online

Tant el Workshop com el Bootcamp son dos esdeveniments, amb un únic objectiu: donar a conèixer la importància de la Biotecnologia, creuant el coneixement i els avenços en R+D+i amb aplicació en el món empresarial vinculat al Mar. Tots dos esdeveniments són en línia en portuguès i gratuïts. Més informació i registre: https://www.blue-biotech-days.com/

Blue.biotech – Awareness Days – Bootcamp Online

Tant el Workshop com el Bootcamp son dos esdeveniments, amb un únic objectiu: donar a conèixer la importància de la Biotecnologia, creuant el coneixement i els avenços en R+D+i amb aplicació en el món empresarial vinculat al Mar. Tots dos esdeveniments són en línia en portuguès i gratuïts. Més informació i registre: https://www.blue-biotech-days.com/