La Xarxa és un punt de contacte entre les entitats i empreses, tant públiques com privades, emmarcades el sector d’Economia Blava a Catalunya. Per tal d’obtenir un servei, ajuda o més informació, contacta’ns al següent enllaç.

.

MARITIME HUB

9-10 Novembre 2021

Virtual (espai 2D)

.

Des de la Xarxa estem organitzant un esdeveniment amb aquests objectius: crear un fòrum de difusió i un espai per la generació d’oportunitats amb els membres de la Xarxa, el sector públic i el sector privat d’àmbit nacional i internacional. L’esdeveniment està obert a tothom.“BlueNetCat som una Xarxa d’investigadors/es per fer transferència de tecnologia i innovació en economia blava a la societat”
ESDEVENIMENTS

Xarxa Martítima de Catalunya - BlueNetCat

Xarxa Europea - Blue Growth Economy

EN LÍNIA AMB